Hlavní obsah

procédure [pʀɔsedyʀ]

Vyskytuje se v

pénal: procédure pénaletrestní řízení

jednání: práv. soudní jednáníprocédure judiciaire

řízení: disciplinární řízeníprocédure disciplinaire

řízení: soudní/sporné/smírčí řízeníprocédure judiciaire/contentieuse/de conciliation

soudní: soudní řízeníprocédure judiciaire, procès