Hlavní obsah

picorer [pikɔʀe]

Intranzitivní sloveso

Tranzitivní sloveso