Hlavní obsah

becqueter [bεkte]

Tranzitivní sloveso