Hlavní obsah

pardálí

Nechtěli jste hledat:

par-dessushorem, navrch, nad(e)

pardessussvrchník

par-devantzepředu, předem, před

pardipřisámbůh!, na mou duši!

pardonodp(o)uštění, prominutí

pardonnableomluvitelný, odpustitelný, prominutelný

pardonnerodpustit, prominout

paréozdobený, okrášlený, vystrojený

parépřipravený, přichystaný, hotový