Hlavní obsah

oxyder [ɔkside]

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

carbone: oxyde de carboneoxid uhlíku

oxyder: s'oxyder(z)oxidovat (se), okysličit se