Hlavní obsah

ornát

Nechtěli jste hledat:

orner(o)krášlit, (o)zdobit, vyzdobit

ormoiejilmový háj

ornemanisteštukatér, ornamentik

ornement(vy)zdobení, výzdoba

ornementalornamentální, ozdobný, okrasný

ornementationzdobení (ornamenty)

ornementer(o)zdobit (ornamentem), ornamentovat

ornière(vyjetá) kolej

ornithologieornitologie, nauka o ptactvu

ornithologiqueornitologický