Hlavní obsah

navigation [navigasjɔ̃]

Vyskytuje se v

droit: les droits de navigationlodní poplatky

plaisance: navigation de plaisancevodáctví, vodní sporty

pobřežní: navigation côtièrepobřežní plavba

sport: sports nautiques, navigation de plaisancevodní sporty

off-line: navigation hors ligneoff-line prohlížení

navigation: compagnie de navigationplavební společnost