Hlavní obsah

navette [navεt]

Vyskytuje se v

spatial: navette spatialeraketoplán

navette: faire la navette entre qqchjezdit, pendlovat mezi čím