Hlavní obsah

koňský

Vyskytuje se v

dávka: médecine de chevalkoňská dávka léku, drogy

marron: marron d'Indekoňský kaštan plod

marronnier: marronnier d'Inde(koňský) kaštan, jírovec maďal

koňský: médecine de cheval, dose massivekoňská dávka léku, drogy