Hlavní obsah

individuellement [ε̃dividɥεlmɑ̃]

Vyskytuje se v

individuální: plan individuelped. individuální plán

jednolůžkový: chambre individuellejednolůžkový pokoj

jednotlivý: cas individueljednotlivý případ

osobní: liberté individuelleosobní svoboda

prohlídka: fouille individuellepráv. osobní prohlídka

rodinný: maison familiale/individuellerodinný domek

svoboda: liberté individuelleosobní svoboda

zbraň: armes individuellesosobní zbraně

počítač: ordinateur personnel/individuelosobní počítač

pokoj: chambre individuelle/doublejednolůžkový/dvoulůžkový pokoj

individuel: liberté individuelleosobní svoboda