Hlavní obsah

indépendamment [ε̃depɑ̃damɑ̃]

Vyskytuje se v

indépendant: chambre indépendantepokoj se zvláštním vchodem

činnost: emploi indépendantsamostatná výdělečná činnost

jednoduchý: proposition indépendantevěta jednoduchá

nezávislý: variable indépendantemat. nezávislá proměnná

výdělečně: travailleur indépendant, SwF personne exerçant une activité lucrative indépendanteosoba samostatně výdělečně činná

živnost: exercer une activité indépendanteprovozovat živnost

živnostenský: autorisation d'exercer une activité indépendanteživnostenský list