Hlavní obsah

hélas [elɑs]

Citoslovce

  • bohužel, běda, želbohu citoslovce vyjadřující nářek, bolest, lítost