Hlavní obsah

favorablement [favɔʀabləmɑ̃]

Vyskytuje se v

favorable: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

předvést: předvést se v příznivém světlese montrer sous un jour favorable

příznivý: ukázat co/koho v příznivém světlemontrer qqch/qqn sous un jour favorable