Hlavní obsah

désagréable [dezagʀeabl]

Vyskytuje se v

odeur: mauvaise odeur, odeur désagréablezápach