Hlavní obsah

démunir [demyniʀ]

Tranzitivní sloveso