Hlavní obsah

cvičení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (tělesné) exercice mprotahovací cvičení rozcvičkaexercices m pl d'assouplissementtělesné cvičeníexercice m du corps
  2. (úkol) exercice m
  3. (vysokoškolské ap.) exercice m(seminář) travaux dirigés m plpraktická cvičení praktika, seminářtravaux m pl pratiques
  4. (výcvik ap.) exercice m, dressage mduchovní cvičeníexercices m pl spirituels

Vyskytuje se v

blecha: puce savantecvičená blecha

cvičený: animal savantcvičené zvíře

paměť: cultiver sa mémoirecvičit paměť

praktický: travaux pratiquespraktická cvičení praktika

předvádět: montrer des animaux dresséspředvádět cvičená zvířata

aerobní: exercice (d')aérobieaerobní cvičení

assouplissement: exercices d'assouplissementprotahovací cvičení, rozcvička

corps: exercice du corpstělesné cvičení

pratique: exercices/travaux pratiques T. P.praktická cvičení, praktika školní

rythmique: gymnastique rythmiquerytmický tělocvik, rytmická cvičení

mouvement: se donner du mouvementbýt velice čilý, trochu (si za) cvičit, protáhnout si tělo

cvičení: exercices d'assouplissementprotahovací cvičení rozcvička