Hlavní obsah

cristalliser [kʀistalize]

Sloveso zvratné