Hlavní obsah

crawler [kʀole]

Intranzitivní sloveso

  • kraulovat