Hlavní obsah

corroder [kɔʀɔde]

Tranzitivní sloveso

  1. (z)korodovat, rozežírat, rozleptávat
  2. přen.rozrušit, narušit přátelství ap.