Hlavní obsah

coronarien [kɔʀɔnaʀjε̃ˌ jεn]

Vyskytuje se v

coronarien: artère coronariennekoronární tepna