Hlavní obsah

coq [kɔk]

Vyskytuje se v

village: coq de villagevesnický elegán, místní švihák

pâte: être comme un coq en pâtemít se jako prase v žitě

coq: au chant du coqza ranního kuropění