Hlavní obsah

convenant [kɔ̃v(ə)nɑ̃]

Vyskytuje se v

convenir: il convient de +inf.sluší se (u)dělat co

domluvit: Comme convenu.Tak, jak bylo domluveno.

smluvený: à l'endroit convenuna smluveném místě

vhod: convenir à qqn, tomber à pointpřijít vhod komu

hodit se: convenir à qqnkomu