Hlavní obsah

consommation [kɔ̃sɔmasjɔ̃]

Vyskytuje se v

alkohol: consommation d'alcoolpožívání alkoholu

datum: date d'expiration, potravin date de consommationdatum spotřeby

konzumní: société de consommationsociol. konzumní společnost

společnost: société de consommationkonzumní společnost

spotřeba: consommation d'essencespotřeba benzínu

útrata: payer sa consommationzaplatit útratu