Hlavní obsah

confier [kɔ̃fje]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch à qqn svěřit co komu do opatrování, jako úkol ap.confier une mission à qqnsvěřit komu misi
  2. se confier à qqn/qqch spolehnout se na koho/co

Vyskytuje se v

důvěra: mající důvěru v koho/coconfiant en qqn/qqch