Hlavní obsah

conditionnellement [kɔ̃disjɔnεlmɑ̃]

Vyskytuje se v

conditionnel: clause conditionnellevýhrada, podmínka

conditionnel: libération conditionnellepodmíněné propuštění

conditionnel: mode conditionnelpodmiňovací způsob, kondicionál

libération: libération conditionnellepodmíněné osvobození

podmínečný: práv. podmínečné propuštěnílibération conditionnelle

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(mode) conditionnel

věta: věta oznamovací/tázací/vztažná/podmínkováproposition énonciative/interrogative/relative/conditionnelle