Hlavní obsah

concurrencer [kɔ̃kyʀɑ̃se]

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

concurrence: (jusqu') à concurrence de qqchdo jaké výše finančně

konkurence: concurrence déloyalenekalá konkurence

soutěž: concurrence déloyalenekalá soutěž

výše: (jusqu') à concurrence de qqchdo jaké výše finančně

antimonopolní: autorité /conseil de la concurrenceantimonopolní úřad

nekalý: concurrence déloyalenekalá konkurence/soutěž