Hlavní obsah

collectionner [kɔlεksjɔne]

Tranzitivní sloveso