Hlavní obsah

amasser [amɑse]

Vyskytuje se v

amasser: amasser des provisionsnahromadit zásoby