Hlavní obsah

chlorurer [klɔʀyʀe]

Vyskytuje se v

ferreux: chlorure ferreuxchlorid železnatý

sodný: chlorure de sodiumchlorid sodný