Hlavní obsah

chlorurer [klɔʀyʀe]

Vyskytuje se v

ferreux: chlorure ferreuxchlorid železnatý

sodný: chlorid sodnýchlorure de sodium