Hlavní obsah

brailler [bʀɑje]

Tranzitivní sloveso

  • qqch vyřvávat co písničku, slogan ap.