Hlavní obsah

arrangeant [aʀɑ̃ʒɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

arranger: s'arrangeruspořád(áv)at se o záležitostech ap.

arranger: s'arrangerupravit se zevnějšek

arranger: s'arrangerspravit se o stroji ap., urovn(áv)at se o sporu ap.

arranger: s'arrangerzlepšit se

arranger: s'arrangerzařídit se podle okolností ap.

arranger: s'arrangeravec qqn dohodnout se, dorozumět se s kým s protivníkem ap.

arranger: s'arrangerde qqch přizpůsobit se čemu