Hlavní obsah

aritmetický

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

průměr: moyenne arithmétique/géométriquearitmetický/geometrický průměr

arithmétique: moyenne arithmétiquearitmetický průměr

aritmetický: moyenne arithmétiquearitmetický průměr