Hlavní obsah

arithmétique [aʀitmetik]

Přídavné jméno

  • početní, aritmetický, počtářskýprogression/suite f arithmétiquearitmetická posloupnost/řadamoyenne f arithmétiquearitmetický průměr

Vyskytuje se v

arithmétique: moyenne arithmétiquearitmetický průměr