Hlavní obsah

antagonistický

Nechtěli jste hledat:

antagonismeantagonismus, protichůdnost, rozpor

antagonisteprotilehlý, opačně působící

antalgiqueanalgetický

antan (d')někdejší, minulý, loňský

antarctiqueantarktický

AntarctiqueAntarktida, Antarktis

antécambrienprekambrický

antécédentminulost, dřívější chování

antédiluvienpředpotopní

antémémoirevyrovnávací paměť