Hlavní obsah

annexé [anεkse]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

ci: ci-annexé, ci-inclus, ci-jointpřiložený, v příloze

annexe: pièces annexes d'un dossierdokumenty přiložené ke spisu

dodatkový: protocole annexedodatkový protokol

příloha: en annexe, ci-jointv příloze

věda: sciences annexespomocné vědy