Hlavní obsah

annexé [anεkse]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

ci: ci-annexé, ci-inclus, ci-jointpřiložený, v příloze

annexe: pièces annexes d'un dossierdokumenty přiložené ke spisu

dodatkový: dodatkový protokolprotocole annexe

příloha: v přílozeen annexe, ci-joint

věda: pomocné vědysciences annexes