Hlavní obsah

amplement [ɑ̃pləmɑ̃]

Vyskytuje se v

ample: Donnez-moi de plus amples renseignements.Dejte mi co nejpodrobnější informace.

ample: C'est un sujet très ample.To je velmi obšírné téma.

informé: jusqu'à plus ample informéaž do úplnějšího vyšetření