Hlavní obsah

inclusif [ε̃klyzifˌ iv]

Přídavné jméno

  • odb.inkluzivní zahrnující v sobě