Hlavní obsah

alcaliser [alkalize]

Tranzitivní sloveso

  • alkalizovat