Hlavní obsah

aggravant [agʀavɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

aggraver: s'aggraverzhoršit se

circonstance: práv. circonstances aggravantes/atténuantespřitěžující/polehčující okolnosti

okolnost: polehčující/přitěžující okolnosticirconstances atténuantes/aggravantes