Hlavní obsah

affectionner [afεksjɔne]

Tranzitivní sloveso