Hlavní obsah

affectation [afεktasjɔ̃]

Vyskytuje se v

plán: územní plánplan local d'urbanisme, BeF plan particulier d'affectation du sol, SwF plan d'affectation, CaF plan d'urbanisme