Hlavní obsah

accent [aksɑ̃]

Vyskytuje se v

aigu: accent aiguostrý přízvuk, akut

circonflexe: accent circonflexeprůtažný přízvuk, cirkumflex

grave: accent gravetupý přízvuk

insistance: ling. accent d'insistancedůraz, důrazový přízvuk

pointu: accent pointupařížská výslovnost z pohledu jižních Francouzů

tonique: accent toniquedynamický přízvuk

accent: mettre l'accent surqqch klást důraz na co, zdůrazňovat co