Hlavní obsah

absolutiser [apsɔlytize]

Tranzitivní sloveso

  • absolutizovat