Hlavní obsah

abattu [abaty]

Vyskytuje se v

abat: abatsvnitřnosti, droby

abattis: abat(t)ismýtina, paseka

abattis: les abattisdrůbky

abattre: s'abattre(s)kácet se, (s)padnout, svalit se o koni ap.

abattre: s'abattresur qqn/qqch vrhnout se na koho/co

abattre: s'abattresur qqch snést se na co, strhnout se nad čím o bouři ap.

besogne: abattre de la besogneudělat spoustu práce

abattre: homme à abattrečlověk na zabití

abattre: Cette grosse fièvre l'a abattu.Ta velká horečka ho vyčerpala.

numéroter: hovor. numéroter ses abattisspočítat si kosti po nehodě