Hlavní obsah

vystavený

Vyskytuje se v

vystavit: vystavit na odivostentar

předmět: Nedotýkejte se vystavených předmětů!¡No toquen los objetos expuestos!

riesgo: vystavit nebezpečí koho/coponer (a) alg(n) en riesgo

cheque: vystavit šekemitir/extender/girar/librar un cheque