Hlavní obsah

vystačit

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (vyjít s něčím) s čím llegar con alg, haber bastanteS tím vystačím na týden.Eso me durará una semana., Me bastará para una semana.
  2. (být dostatečný) komu ser suficiente para algn, bastar a algn
  3. (být schopen zvládnout) na co apañarse, bastarse para alghovor. componérselas

Vyskytuje se v

vystačit: S tím vystačím na týden.Eso me durará una semana., Me bastará para una semana.