Hlavní obsah

učení

Vyskytuje se v

učit: učit číst a psátenseñar a leer y escribir, alfabetizar

učit se: učit se nazpaměťaprender de memoria

mistr: Učení dělá mistra.El uso hace maestro.

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Nadie nace aprendido.

clase: učit co, dávat hodiny čehodar clases de alg

aprender: Učí se hrát tenis.Aprende a jugar al tenis.

dar: učitdar clases

errar: Chybami se člověk učí.Errando se aprende.