Hlavní obsah

strachovat se

Nedokonavé sloveso

  1. (mít strach) o koho/co preocuparse, temer por alg(n)
  2. (děsit se) že co temer alg, tener miedo a algstrachovat se, že...temer que..., tener miedo de que...

Vyskytuje se v

strachovat se: strachovat se, že...temer que..., tener miedo de que...