Hlavní obsah

nutně

Vyskytuje se v

nutný: nezbytně nutnýindispensable, de primera necesidad

fuerza: silou, násilím, nuceně, nutněpor/a la fuerza

necesidad: nezbytně nutnýde primera necesidad

pedir: nutně potřebovathovor. pedir a gritos