Hlavní obsah

numero

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

abstracto: abstraktní číslomat. número abstracto

arábigo: arabská číslicenúmero arábigo

atómico: atomové číslonúmero atómico

imaginario: imaginární číslomat. número imaginario

número: složené číslonúmero compuesto

real: reálné číslomat. número real

calzar: Jak velkou máš nohu?¿Qué número calzas?

arabský: arabská číslicenúmero arábigo

celý: mat. celé číslonúmero entero

číslice: arabská číslicenúmero arábigo

číslo: fyz. atomové/kvantové číslonúmero atómico/cuántico

desetinný: desetinná číslanúmeros decimales

kardinální: mat. kardinální číslonúmero cardinal

kladný: kladné číslonúmero positivo

konstantní: mat. konstantní číslonúmero constante

lichý: mat. liché číslonúmero impar

osa: mat. číselná osalínea de números

převést: převést zlomky na desetinná číslaconvertir fracciones en números decimales

přirozený: mat. přirozené číslonúmero natural

racionální: mat. racionální číslonúmero racional

římský: římská číslicenúmero romano

výherní: výherní listinalista de números premiados

záporný: záporné číslonúmero negativo

omezený: omezený početnúmero limitado, kniž. númerus clausus

počet: počet obyvatelnúmero de habitantes

splést si: Spletl jsem si číslo.Me he equivocado de número.

telefonní: telefonní seznam v mobilu ap.lista de números telefónicos

třída: Je to třída.Es el número uno.

ubýt: Ubylo nezaměstnaných.Ha disminuido el número de los parados.

umocnit: umocnit číslo na druhouelevar un número a dos

velikost: velikost obuvinúmero de zapatos